Informačné
technológie

Starostlivosť o firemné IT prostredie.
Audity a projekcia IKT siet
í.
Dátová a informačná bezpečnosť.
Web Development & Outsourcing.

Dizajn
a multimédiá

Reklamná a propagačná grafika.
Newslettre, výročné správy.
Microsoft PowerPoint prezentácie.
Video & audio prezentácie.
Web & Corporate Design.

Digitalizácia
informácií

Digitalizácia papierových dokumentov.
Prevod audiozáznamov na text.
Prevod skenovaných dokumentov na text.

Technológie
pre zdravotníctvo

Komunikačné systémy.
Prenos a archivácia obrazovej informácie.
Zdravotnícke informačné systémy.
Integrácia a poradenstvo

Riešenia pre Vás staviame na špičkových technológiách
                 


              

 

Apple špecialisti